İş Sağlığı ve Güvenliği Değil İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmeleri adına İSG 'ye büyük önem veriyoruz. Önce sağlık diyor, işçilerimizin sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması için uzmanlar ile çalışıyoruz.

Demiraslan İnşaat A.Ş

İSG'NİN Amacı Nedir?

İş yerlerinde çalışanlarımızın güvenliğini korumayı hedefliyoruz. Ayrıca iş yerlerimizde meydana gelebilecek kazaların ve oluşabilecek aksaklıkların ortadan kalkmasını engelliyoruz.
Risk analizi yapılabilmesi için ilk olarak işyerindeki tehlikeler ve bunlara bağlı olarak meydana gelebilecek durumları tespit ediyoruz. Her bir departman için ayrı ayrı ölçümler yapıyor, analiz edilen riskleri etki büyüklüklerine göre sıralıyoruz. Bu aşamada oluşan sorunları tespit ederek bir an önce riski ortadan kaldırabiliyoruz. Sıralanan riskler baz alınarak kontrol planı oluşturuyor. Gelebilecek riskleri bu sayede önceden engelliyoruz.

%
İŞ GÜVENLİĞİ
%
RİSK ANALİZİ
Image